Karnety

* Osoby uczące się do 26 roku życia

Cennik obowiązuje od 28.05.2021 r.

Każdy karnet ważny 30 dni od pierwszego wejścia.

Honorujemy systemy kart